[ ]   [ ]   [  ]
Addresses of the Discalced Carmelite Nuns in
Slovenija

Web Sites:


http://karmelicanke.rkc.si

Karmeličanski samostan Sora
Sora 20
SI-1215 Medvode
(Slovenija)
  (01)36-11-292
Fax: (01)36-11-784
e-mail: karmel.sora@rkc.si
          

Karmelicanke
Mirna  Pec Rogovila, 1
8216 MIRNA PEC
SLOVENIA
  07 - 3078 246

 

Karmelianke    /C
Rogovica 1
Mirnapec
68216
SLOVENIJA

.

 

 

 

 

 

 

 

     
[
 English] [ Italiano] [ Espa˝ol] [ Franšais ] [ Deutsch]

[ ] [  ]

Updated 22 giu 2007 by OCD General House
Corso d'Italia, 38 - 00198 Roma - Italia
 +39 (06) 854431  FAX +39 (06) 85350206