[ ]   [ ]   [  ]
Addresses of the
Discalced Carmelite Friars by Provinces
Kraków

Web Sites:


Kraków http://karmel.pl

Warszawa www.karmelicibosi.pl 

Edith Stein: www.stein.karmel.pl

OCDS in Poland (Polonia): www.ocds.org.pl

Wadowice  http://www.swietyjozef.pl/
Karmelici Bosi 
Czerna 79
32-065 Krzeszowice 
 
POLSKA  
 (012) 282 00 65  
Fax (012) 282 2718 
Karmelici Bosi 
ul. St. Bochnaka 24 
34-440 Kluszkowce 
POLSKA 
  (018) 2650305 
Karmelici Bosi 
ul. Rakowicka, 18 
Skr. pocz. 546 
30-960 Krakow 
POLSKA 
 (012) 294-4500  
Fax (012) 2944501  
Kuria Prowincjalna O.C.D. 
ul. Z. Glogera, 5 
31-222 Kraków 
POLSKA 
  (012) 4154013 - 4156898 
Fax (012) 4154603 
http://karmel.pl/
Wydawnictwo OCD 
ul. Z. Glogera, 5 
31-222 Kraków 
POLSKA 
  (012) 4154619-commu - 4152245-redaz 
Fax (012) 4154603 
Karmelici Bosi 
ul. Swietoduska, 14 
20-082 Lublin 
POLSKA 
  (081) 5320244 
Fax (081) 5344460 
Karmelici Bosi 
ul. Koscielna, 1 
k/ Buska-Zdroju, woj. Kielce 
28-111 Piotrkowice 
POLSKA 
  (041) 3549009 
www.loreto.kielce.opoka.org.pl
Karmelici Bosi 
ul. Karmelicka 1a 
37-700 Przemysl 
POLSKA 
  (016) 6786014 
Karmelici Bosi 
ul. Karmelicka, 22 
skr. poczt. 28 
34-100 Wadowice 
POLSKA 
  (033) 8732187 
 
Nizsze Seminarium OCD 
ul. Karmelicka, 24 
34-100 Wadowice 
POLSKA 
  (033) 8732130 
Fax (033) 8232281

http://www.swietyjozef.pl/
Karmelici Bosi 
Zakamien 1546 
34-222 Zawoja 
POLSKA 
  (033) 8775211
Karmelici Bosi  
ul. Katajewo, 22
61019 Kharkiv 
UKRAINA 
  (57) 7762150  
Fax (57) 7762150
rafail@bars.net.ua
Bosí Karmelitáni 
Priechod, 277 
97611 Selce 
SLOVENSKO 
  (088) 967131 
Karmelici Bosi 
Soborna Ploscha, 25 
261400 Berdicev 
UKRAINA 
   (4143) 24042
Fax (4143) 24042

 

Karmel O.C.D. 
ul.Szepietowskaja, 6 
252179 Kyiv 
UKRAINA 
   (044) 4247565 
Fax (044) 4247565
 
Discalced Carmelite Friars 
1628 Ridge Road 
P.O.Box 3146 
Munster IN 46321-0146 
U.S.A. 
 (219) 838-7214   (219) 838-7112
Fax (219) 8387214 
Provincia Cracovia:
Karmelitenkonvent
Maximilian-Kolbe-Allee 18
81739 München 
DEUTSCHLAND
 
0049/89/630248.19
Fax. 0049/89/630248.35
www.stmaxkolbe-muenchen.de
p.piotr@smk-muenchen.de
p.slawomir@smk-muenchen.de
R.P.Supérieur
Maison de Formation
Rue d'Ephorbes 1

Bujumbura
D.Sp. 19 -
Bujumbura
BURUNDI
Tel. (+257) 243 243

Fax (+257) 243 243

karmelbujumbura@yahoo.fr

Cames Déchaux [Cra]

Maison de Formation

Rue d'Ephorbes 1

Bujumbura

D.Sp. 19 - Bujumbura

BURUNDI

(+257) 243 243

Fax (+257) 243 243

.

E-mails: Cracovia Provincia
Prowincja Krakowska
 

Berdyczów - parafia@ukr.net

Charkiv (Ukr) - rafail@bars.net.ua

Czerna - czerna@karmel.pl

Kluszkowce - karklusz@interia.pl

Kraków-Śródmieście - krakow@karmel.pl

Karmelitański Instytut Duchowości - kid@karmel.pl

Sekretariat Misyjny Krakowskiej Prowincji OCD - misje@karmel.pl

Kraków-Prądnik Biały (Kuria) - kura@karmel.pl

Kraków-Prądnik Biały (Wydawnictwo) - wydawnictwo@wkb.krakow.pl

Lublin - lublin@karmel.pl

Wyższe Seminarium Duchowne - wsdlublin@karmel.pl

Monachium - karmel@smk-muenchen.de

Piotrkowice - loreto@karmel.pl

Priechod - klastorocd@post.sk

Przemyśl - karmelprzemysl@interia.pl

Wadowice - swjozef@poczta.fm

Karmelitańskie Centrum Rekolekcyjno - Pielgrzymkowe „Na Górce” im. Jana Pawła Wielkiego - info@domrekolekcyjny.pl

Zawoja - zawojasp4@interia.pl

O.C.D.S.
www.ocds.org.pl

E-mails OCDS Poland (Polonia) 
Sekretariat OCDS Poland
ocdspolska@poczta.onet.pl
E-mails OCDS Krakow Cracoviensis
:
P. Wlodzimierz Tochmanski OCD Krakow delegate to Poland  and delegate prov. 
   wlodek@karmel.pl
  ;  o_wlodek@kr.onet.pl
Sekretariat OCDS Prov. Krakow Poland
ocds@wp.pl
Ewa i Stanislaw Lesniewscy Katowice Poland stanles@poczta.onet.pl
Teresa Jozwik Bytom  president Prov  Poland  roman@profil.katowice.pl
Katarzyna Byrdy  Poland kbyrdy@wp.pl 
Jan Holeksa Katowice Poland holeksa@ib-pan.krakow.pl
Iza Plata Katowice Poland 
isiap@poczta.fm
Andrzej Plaszczyca Tychy Poland 
biuro@zepa.pl
Agnieszka Budny Bedzin Poland
agabudny@poczta.onet.pl
Andrzej Konieczny Przemysl Poland
zmbak@wp.pl
Gerard Kaczmarczyk Zory Poland
gerardka@wp.pl
Lukasz Wojtowicz Wolbrom Poland
kaziu99@wp.pl
Magda Osuch Katowice Poland
madziao@poczta.fm
Maria Kowalczyk Kielce Poland
maria.kowalczyk@fkm.pl
Beata i Aleksander Gajzlerowie Zywiec Poland
m_gajzler@poczta.onet.pl
Stanislawa.
Matejewska Tychy Poland matesta@poczta.onet.pl
Elzbieta Kulakowska Lublin Poland
lizak@kul.lublin.pl
Barbara i Tadeusz Salachna Wadowice Poland
salachna_wad@poczta.onet.pl
Helena Pulchny Czerna Poland
m.marzynski@interia.pl
Brygida Brzakalik Rybnik Poland
brygida-brz@wp.pl
Urszula Grossman Gliwice Poland
ulagross@wp.pl
Katarzyna Kedziora Chorzow Poland
edytastein@poczta.wp.pl  
Ftomova Olena OCDS Kijev Ukraina
Olena.Ftomova@GTECH.COM
Halina Grajek OCDS Chicago - Munster USA
halinag@ameritech.net
Margarita Binderova OCDS Slovakia margareta.binderova@st.sk

 

Prov. CRACOVIAE, tit. Spiritus Sancti
erect. 1617, rest. 1920.
Sedes Curiae Prov.: Kraków.

a) Polska (Polonia)

Czerna (Kraków), dioec. Cracoviensis, tit. S. Eliae, fund. 1629; postulatus, novitiatus, cura Sanctuarii Mariani necnon S. Raphaelis Kalinowski, cura domus orationis provehendae apud Chrzanów.
Kluszkowce (Nowy Sacz), dioec. Cracoviensis, tit. B.V. Mariae Claromontanae, fund. 1953; paroecia cum filiali paroeciale in Kronica.
Kraków - Centrum, dioec. Cracoviensis, tit. Immaculatae Conceptionis, fund. 1605, rest. 1909; collegium theologicum, institutum spiritualitatis.
Kraków - Glogera, dioec. Cracoviensis, tit. S.P. Joseph et. S. Raphaelis Kalinowski, fund. 1993, Curia provincialis, sedes Editr. «Wydawnictwo OO. Karmelitów Bosych».
Lublin, dioec. Lublinensis, tit. S.P. Joseph, fund. 1610; rest. 1918, collegium philosophicum.
Piotrkowice-Chmielnik (Kielce), dioec. Kielcensis, tit. Annuntiationis B.V. Mariae, fund. 1970; paroecia, cura Sanctuarii Mariani et filialis paroeciae in Wloszczowice.
Przemysl, dioec. Premisliensis Latinorum, tit. Annuntiationis B. V. Mariae, fund. 1620, rest. 1946 et 1958; cura paroeciae territorialis et militaris.
Wadowice (Bielsko-Biala), dioec. Cracoviensis, tit. S.P. Joseph, fund. 1892; collegium adspirantium et liceum.
Zawoja (Bielsko-Biala), dioec. Cracoviensis, tit. Patrocinii S. Joseph, fund. 1954; paroecia.

b) Burundi

Bujumbura, dioec. Buiumbaraensis, erecta 1999; sedes col. Philosophici et Theologici.
Musongati, dioec. Ruyigiensis, fund. 1973, rest. 1990; paroecia missionaria cum varias stationes.

c) Rwanda

Butare, dioec. Butarensis, tit. Matris Carmeli, fund. 1985, canonice erecta 1990; postulatus, novitiatus, domus vitae spirituali provehendae.
Ganhunga-Ruhengeri, dioec. Ruhengerensis; statio missionaria.

e) Slovensko (Slovacchia)

Priechod-Selce, dioec. Neosoliensis; tit. B.V.M. a Septem Doloribus et S. Joseph, fund. 1995, paroecia cum statione filiali.

f) Ukraina

Berdicev, dioec. Zytomirensis, tit. Immaculatae Conceptionis B.V.M., fund. 1632, rest. 1993, cura Sanctuarii Mariani, paroecia et stationes filiales.
Charkow-Pokotilowka, dioc. Kioviensis-Zhytomyr, tit. Matris Dei Scapularis et S. Raphael Kalinowski, fund. 1999.
Kiev, dioec. ytomirensis, tit. Exaltationis S. Crucis, fund. 1993, paroecia.

g) U.S.A.

Munster (Indiana), dioec. Gariensis, tit. B.V. Mariae de Monte Carmelo, fund. 1950; postulatus, novitiatus, cura Sanctuarii.

h) Deutschland

Munchen, dioc. Monacensis, tit. S. Raphaelis Kalinowski, erect. 2002.

     
[
 English [ Italiano] [ Espańol] [ Français ] [ Deutsch]
[ ] [  ]

Updated 22 feb 2007 by OCD General House
Corso d'Italia, 38 - 00198 Roma - Italia
 ++39 (06) 854431  FAX ++39 (06) 85350206